article

Sail For Good – miten purjeveneessä opiskellaan?

27.9.2016

Uutinen

Meretniemien perheen purjehdus on edennyt 2000 merimailia, joten maisemat ovat vaihtuneet nopealla tahdilla. He ovat kiertäneet jo seitsemän maata aina Kreikan kautta Kroatiaan ja Maltalle. Tällä hetkellä perhe on Italian Sardianiassa. Matka ei kuitenkaan ole sujunut ongelmitta, vaan purjeveneen osat ovat hajonneet matkan varrella.

Haasteista huolimatta 8-vuotias Aarre on päässyt aloittamaan koulunkäynnin. Oppimiseen löytyy motivaatiota, kun opiskelu on sidoksissa ympäröiviin paikkoihin, kulttuureihin ja ihmisiin. Aidossa oppimisympäristössä opiskelu mahdollistaa myös kokonaiskuvan muodostumisen, jolloin lapsen on helppo hahmottaa syy-seuraussuhteita. Oppiminen tapahtuu parhaimmillaan kuin huomaamatta, vaikka toisinaan onkin päiviä, jolloin matematiikan tehtävät eivät innosta.
 

Oppiminen kietoutuu käytännön harjoituksiin 

Tavallisesta luokkahuoneesta poikkeavan oppimisympäristön ansiosta koulutehtävät ovat olleet hyvin vaihtelevia:

Matematiikka kuuluu luonnollisena osana niin kaupassa käynteihin kuin navigointiin. Matkaa mitataan kartan mittakaavan avulla. Entä montako kiloa pastaa tarvitaan kahdeksi viikoksi, kun tiedetään että viisihenkinen perhe syö puoli kiloa kerrallaan kaksi kertaa viikossa? Käytännön harjoitusten lisäksi Aarre käyttää matematiikan harjoituskirjaa sekä erilaisia pelejä ja verkkosisältöjä.

Äidinkieli on toistaiseksi ollut haasteellisin oppiaine, sillä puhuminen on niin luonnollinen osa jokapäiväistä kanssakäymistä perheen kanssa. Lukemista on ylläpidetty enimmäkseen Aku Ankkojen avulla, kun taas kirjoitusharjoitukset keskittyvät lokikirjn ja tehtäväkirjojen täyttämiseen. Mediakasvatus on noussut luontevaksi osaksi äidinkielen harjoittelua, sillä videoterveisten kuvaaminen on Aarren mieleen. 

                                        
Minecraftin pelaaminen ja omien asioiden hoitaminen satamissa ovat jouduttaneet Aarren englannin opiskelua. Samalla ne ovat tarjonneet loistavan motivaattorin opetella uusia sanoja. Vaikka omien lauseiden muodostaminen on edelleen haastavaa, kehittyy kielitaito kaiken aikaa vieraskielisessä ympäristössä toimiessa.

Ympäristökasvatus onnistuu purjehtiessa erinomaisesti, sillä luonnonolojen ja paikallisen eläimistön tarkkailu on arkipäivää. Satamissa käynti tarjoaa myös oivan mahdollisuuden miettiä ympäristön saastumista ja merenlahtien puhtautta.

Oppimista seurataan ja mitataan uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaan. Lisäksi Aarre on toisinaan yhteydessä entisiin luokkatovereihinsa, jotka jatkavat opintojaan Veikkolan koulussa. 

Lue lisää Aarren oppimiskokemuksista projektisivuilta!

Kuvat: Sail For Good