news

Lisää liikettä koulun arkeen!

28.5.2018

Miten saada pienillä ja suurilla muutoksilla lisättyä oppilaiden ja opiskelijoiden liikuntaa koulun arjessa? HundrED on pyrkinyt löytämään erilaisia innovaatioita ja innostavia tapoja saada lisää liikettä arkipäivään. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin liikuntapainotteisista innovaatipoista eri puolelta Suomea:

Liikkuva koulu

Liikkuvan koulun tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jo 70% suomalaisita peruskouluista on mukana Liikkuvassa koulussa.

Run, jump, learn!

Tekemällä oppiminen on tehokas tapa tuottaa syvällistä ymmärrystä opittavasta asiasta. Run, jump, learn! Tarjoaa helposti toteutettavia tapoja tuoda toiminnallistamista osaksi omaa opetusta.

Be active

Liikunta on hyväksi havaittu keino oppilaiden yhdistämiseen. Tämä innovaatio sisältää esimerkkejä siitä, millä tavoin integraatiota on lähdetty edistämään liikunnan avulla kahdessa monimuotoisessa koulussa.

So you Think You Can Muuv?

Tanssityöpaja pureutuu oppilaiden liikkumattomuuteen, joka on lisääntynyt lähes kaikissa hyvinvointivaltioissa. Tanssityöpajojen tarkoituksena on innostaa kaikki oppilaat ennakkoluulottomasta liikkumisesta: kaikki liike on tanssia ja kaikilla on lupa liikkua. Tanssin avulla paitsi innostetaan nuoret liikkeeseen, rohkaistaan itseilmaisuun sekä kasvatetaan luokan yhteishenkeä.

Sports, Science and health lab

Innovaatiossa on luotu monipuolinen hyvinvointiin keskittyvä tila, joka toimii samalla oppimisympäristönä. Oman aktiivisen toiminnan lisäksi tilassa olevien mittavälineistöjen avulla hyödynnetään omasta kehosta saatavia, mitattavia arvoja eri oppiaineiden opetuksessa.

Finnish PopUp School

Finnish PopUp School on kansainvälisten urheilutapahtumien yhteyteen rakennettava väliaikainen koulu, joka mahdollistaa urheilijoiden ja kisaturistien lasten koulunkäynnin matkan tai tapahtuman aikana.