Spotlight 2017

Finland 100

We selected one hundred educational innovations from Finland in 2016-2017. HundrED is an official part of a celebration programme for Finland’s centenary of independence in 2017.
DNA, Op, Supercell, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

Discover innovations

Ribbon FINLAND 100
innovation
Building a school for tomorrow
When experts from different backgrounds come together and make a detailed plan, you will create a school that brings all key services for children and youth under the ...
Building, city planning, Learning Environment, operating model, public-private partnership, School building, School design, service center, zoning
Ribbon FINLAND 100
innovation
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä
Eri-ikäiset oppijat yhteistyössä hyödyntää monipuolista pedagogiikkaa yhteistoiminnallisuutta tukien. Oppilaille tarjoutuu mahdollisuuksia olla mukana oppimisen tavoit...
Alakoulu, Eri-ikäiset oppijat, Ilmiöpohjainen oppiminen, Monialainen, Oppimiskokonaisuudet, Yhteistoiminnallisuus
Ribbon FINLAND 100
innovation
The Child-Oriented Model for Wellbeing
The child-oriented model for wellbeing improves students’ behavior and communication education with support in three stages. Students are given support that focuses on...
Bullying Prevention, child-orientation, Communication skills, developing pedagogy, Emotional skills, general support, Home and school partnership, inclusive instruction, intensified support, solution-oriented school practices, special support, three-stage support, Wellbeing
Ribbon FINLAND 100
innovation
So You Think You Can Muuv?
Tanssityöpaja pureutuu oppilaiden liikkumattomuuteen, joka on lisääntynyt lähes kaikissa hyvinvointivaltioissa. Tanssityöpajojen tarkoituksena on innostaa kaikki oppil...
Hyvinvointi, itseilmaisu, kehotietoisuus, Liikunta, Luovuus
Ribbon FINLAND 100
innovation
Esineiden internet
Monialaisen ohjelmoinnin kokonaisuus on malli, jonka avulla ohjelmointia opetellaan useiden eri oppiaineiden kautta. Samalla oppilaat pääsevät toteuttamaan hauskoja kä...
3D printing, Biologia, Kuvataide, Käsityö, Maantiede, Matematiikka, Monialaisuus, Ohjelmointi, Tekemällä oppiminen, Ympäristöoppi
Ribbon FINLAND 100
innovation
Oppimaisema.fi
Oppimaisema.fi on palvelu, johon on koottu toimivia ja innovatiivisia opiskeluympäristöratkaisuja, alan kirjallisuutta sekä toimintamalleja.
Arkkitehtuuri, Oppimaisema, Oppimisympäristö, Palvelumuotoilu
Ribbon FINLAND 100
innovation
Saunalahden koulu
Mallissa oppilaille rakennetaan mahdollisuuksia joustavaan ja personoituun oppimiseen, jonka keskiössä on oppilaan omien vahvuuksien hyödyntäminen ja oppimismotivaatio...
Arviointi, eriyttämisosaaminen, Kouluhyvinvointi, Osallisuus, pedagoginen johtajuus, Personoitu oppiminen, Positiivinen pedagogiikka, Yksilölliset oppimispolut
Ribbon HUNDRED 2019
innovation
Seppo
Seppo on helppokäyttöinen työkalu, jolla opettaja voi muuttaa oppitunnin innostavaksi ja oppilaita motivoivaksi peliksi. Oppilaat ratkovat tehtäviä älylaitteiden välit...
Mobiilisovellus, Motivaatio, Oppimispeli, Oppimispelialusta, Pelillistäminen, Ulkona oppiminen, Yhteistoiminnallisuus
Ribbon FINLAND 100
innovation
Digiajan tiimiopettajuus
Teknologinen kehitys muuttaa opettajuutta ja parhaimmillaan digitalisaatio toimii opettajan työtä helpottavana elementtinä. Digiajan tiimiopettajuuden avulla tieto- ja...
Digitalisaatio, Teknologia, Tiimiopettajuus, Yhteistyö
Ribbon FINLAND 100
innovation
CulturED
CulturED on opettajankoulutusohjelma, jossa käsitellään ennakkoluuloja, syrjintää, rasismia ja identiteettiä suhteessa omaan kansallisuuteen. CulturED -seminaarien tar...
Avarakatseisuus, Ennakkoluulo, Identiteetti, Monikulttuurisuus, monimuotoisuus, Opettaja, täydennyskoulutus, Veso-päivä, Vuorovaikutustaidot
Ribbon FINLAND 100
innovation
Your Choice
Junior high school students innovate and implement various lifestyle changes in their schools focusing on exercise and nutrition. The model is based on student-partici...
Exercise, High school, Junior high school, Participation, School lunch, Wellbeing
Ribbon FINLAND 100
innovation
Language, communication & technology
The innovation includes useful tips for teaching languages, with a special emphasis on language education aimed at strengthening students' ability to work in different...
Assessment, e-learning, Foreign languages, Language Awareness, Language education, sharing know-how, showing your skills